ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

II. úvodem, III. Interní oddělení, IV. Deset let práce chirurgického ...
V. Rozvoj ortopedické ambulance
, VI. Dětské oddělení,
VII. Obvodní lékaři, VIII. Gynekologické oddělení
IX. UNK ušní, nosní a krční ambulance
, X. Psychiatrické oddělení
XI. Oddělení tuberkulosy ..., XII. Kožní oddělení
XIII. Deset let rozvoje péče o dorost ..., XIV. Zubní oddělení,
XV. Neurologické oddělení, XVI. Oddělení tělovýchovného lékařství,
XVII. Oddělení nukleární mediciny
, XVIII. Oční ambulance polikliniky,
XIX. Příspěvek rtg oddělení ..., XX.  Oddělení rehabilitace
XXI. Oddělení vodoléčby
, XXII. Desetileté výročí lékárny ...,
XXIII. Rozvoj laboratorních služeb ..., XXIV. Dopravní služba zdravotní ,
XXV. Střední a nižší odborní pracovníci, XXVI. Posudkově odděleni OÚNZ
XXVII. Zdravotní výchova, XXVIII. Centrální evidence, XXIX. Závodní výbor ROH
XXX. Vedení polikliniky, XXXI. ZO SČSP a SSM, XXXII. 10 let polikliniky 
 

Vydal OÚNZ Blansko 
k 10. výročí otevření polikliniky v Blansku 
Vytiskl Tisk, n. p., Brno, provoz 57 Blansko - 3528-78 
Pov. čís, 40/78

zpět