ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Střední a nižší odborní pracovníci 

  Vybudováním a zahájením provozu v nové budově polikliniky se rozšířila lékařská místa poliklinických oddělení a tím vzrostl počet středně zdravotnických pracovníků. Postupným rozšiřováním zdravotnických služeb dochází i ke zvyšování počtu středně zdravotnických pracovníků jak je uvedeno v přehledu stavu v roce 1968 a 1978. 

Kategorie Stav v r. 1968  Stav v r. 1978
Zdravotní sestry 
Dětské sestry 
Ženské sestry 
Zubní sestry 
Geriatrické sestry 
Rehabilitační pracovníci 
Rentgenoví laboranti 
Zdravotní laboranti 
Zubní laboranti 
Pracovníci dozoru
25,50 
6, 00 
2,00 
1,00 
0,00 
4, 00 
4,50 
3,00 
10,00 
0,00 
35,00 
6,00 
2,00 
2,00 
3,00 
6,00 
5,50 
4,50 
10,00 
2, 00
Celkem středních zdravot. pracovníků  56,00 76,00 
Nižší zdravotničtí pracovníci  6,00 6,00
Pomocnice ve zdravotnictví  14,00 15, 00 

  Postupným zvyšováním stavu středně zdravotnických pracovníků docházelo ke zlepšování zdravotní péče o občany v ambulantním zařízení polikliniky. 

zpět