ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Oddělení tuberkulosy a respiračních chorob 

  Bylo vybudováno a dáno do provozu koncem roku 1971. Jako ambulantní oddělení patří svým prostorovým uspořádáním a svým přístrojovým vybavením k nejlepším v Jihomoravském kraji a zcela vyhovuje nové koncepci oboru zaměřovat se na nemocné s nespecifickými onemocněními dýchacích cest. $ tím souvisí roční nárůst ošetřených pacientů, jejichž počet činil v minulém roce 18 218, průměrný roční počet ošetřených pacientů od roku 1971 je 14 552. Ročně provádí oddělení přes 18 000 rtg vyšetření. Základním úkolem zůstává však kontrola tuberkulosy, kde došlo ve srovnání s rokem 1971 ke snížení prevalence téměř na polovinu a epidemiologická situace je velmi příznivá. Eradikace tuberkulosy jako konečný cíl je úkolem dlouhodobým, k jehož splnění budeme jako dosud potřebovat plnou podporu naší socialistické společnosti. 

zpět