ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Zdravotní výchova

  Od roku 1968 se výrazně zlepšila činnost oddělení zdravotní výchovy v důsledku získání nových prostor v nově vybudované poliklinice. Tím byl umožněn užší kontakt oddělení zdravotní výchovy se všemi zdravotními pracovníky. Byly vytvořeny podmínky pro práci s didaktickými pomůckami. V současné době oddělení zdravotní výchovy zabezpečuje plnění hlavních úkolů vyplývajících ze závěrů XV. sjezdu KSČ pro 6.PLP na úseku zdravotnictví. 

zpět