ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Rozvoj laboratorních služeb biochemie a hematologie v poliklinice Blansko 

  S otevřením polikliniky v Blansku byly dány do provozu též společné léčebné a vyšetřovací složky - laboratoř biochemická, hematologická, rtg od- dělení a rehabilitační oddělení. Laboratoř biochemická a hematologická prodělala v průběhu 10 let od otevření polikliniky vývoj, co do zastoupení metodik i vlastní laboratorní práce a vybavení. Postupně byly zaváděny složitější metodiky zejména kvantitativní, zvyšovala se ochrana a bezpečnost práce používáním automatických pipet a dávkovačů. Do provozu byla zavedena poloautomatická měřicí linka pro absorpční fotometrii. Tím se zvýšila racionalizace práce a bylo tak možné zvládnout větší počet vyšetření při stejném počtu laborantů. Dnešní soubor vyšetření, které provádí oddělení klinické biochemie v Blansku je dostačující pro sledování zdravotního stavu pacientů; jen některá speciální vyšetření jsou prováděna na oddělení klinické biochemie nemocnice s poliklinikou v Boskovicích. 

zpět