ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Desetileté výročí lékárny na nové poliklinice

  Naše lékárna v Blansku není tak stará. Založena v roce 1869 lékárníkem Čechem byla umístěna původně na Starém Blansku proti kostelu, později přestěhována na tehdejší Rožmitálovu ulici (dnešní Dukelská) a dne 12. dubna 1968 přestěhována do nově vystavěné polikliniky na Sadové ulici. Prostorovým a materiálovým vybavením odpovídala všem požadavkům na moderní lékárnu, schopnou uspokojit všechny nároky moderní medicíny a zásobit spádovou oblast Blanenska veškerým léčebným a zdravotnickým materiálem. Zatím co Blansko mělo v té době 13 673 obyvatel a náklady na léky činily za rok 1968 jen v naší lékárně 3360000 Kčs, během uplynulého desetiletí vzrostl počet obyvatel na 17126 a náklady na léky za rok 1977 na 4 816 000 Kčs. Kromě těchto položek nakoupili občané ještě volně prodejních léků a mléčných produktů za téměř půl miliónu korun v minulém roce. Jak z toho tedy vidno, vynakládá stát značné položky na léky a jest si jen přáti, aby tyto značné obnosy byly využity účelně a nepřicházely nazmar tím, že by se užívaly zbytečně bez vědomí lékařů a nebo, což by bylo ještě horší, proti jejich radám a doporučení. Že se v domácnostech kupí a hromadí spousta léků, o tom se můžeme přesvědčit v každé domácnosti, když otevřeme skříňku nebo zásuvku s léky. Co zbytečných, starých, žluklých a rozpadlých tablet a mastiček se nakupilo za tu dobu. Umiňme si, že udě- láme generální úklid v lécích, vše zbytečné a nepotřebné odstraníme a v souladu s účelností moderní medicíny budeme se řídit jen a jen radami lékaře. Zatím co ve staré lékárně jsme užívali plochu 200 m2, máme na poliklinice dvojnásobné množství a tomu odpovídající zásoby téměř trojnásobného objemu, nemluvě o účelném a ekonomickém uložení. Personální obsazení zůstalo sice stejné, i když by bylo žádoucí posílení středních, kádrů. Výhledově bude nutné uvažovat a plánovat novou výstavbu lékárnu v areálu budoucí nemocnice, poněvadž nárůstem lůžkové části nebudou prostory stávající stačit. Z tohoto stručného přehledu je vidět, že zapojením lékáren do komplexního pojetí péče o zdraví našich spoluobčanů bylo moudrým činem a nese již své ovoce. Je si jen přát, aby se dále rozvíjelo a zkvalitňovalo ku prospěchu obou partnerů - zdravotníka a pacienta. 

zpět