ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Příspěvek rtg oddělení k desetiletému výročí otevření polikliniky 

  Rtg vyšetření nemocných je jednou ze základních vyšetřovacích metod. Rtg oddělení na poliklinice provádí veškerá vyšetření skeletu, hrudních orgánů, trávící trubice, dále spec. vyšetřování pomocí kontrastních látek jako např. cholecystografie, vylučovací urografie apod. Pro rtg vyšetřování slouží na rtg oddělení 2 provozní místnosti, jedna pro běžná vyšetřování skiagrafická, druhá pro skiaskopii a vyšetřování trávící trubice. Na tyto místnosti navazuje temná komora. K rtg oddělení patří dále 1 místnost pro evidenci vyšetřovaných a k archivaci a jedna místnost pro vyhodnocování snímků lékařem. V roce 1968 bylo na rtg oddělení vyšetřeno 11 144 nemocných. V uplynulém roce 1977 jich bylo již 22 877 a jejich počet každým rakem vzrůstá. 

zpět