ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Psychiatrické oddělení

  Před otevřením nové polikliniky se na psychiatrickém oddělení ordinovalo jeden den v týdnu, v ambulanci se vystřídalo několik lékařů z psychiatrické léčebny a psychiatrické kliniky z Brna. Od založení nové polikliniky byl již zdravotnický personál oddělení stabilizován pouze zaměstnanci OÚNZ Blansko. Ordinace v psychiatrické ambulanci byly od roku 1968 den- ně a oddělení převzalo také protialkoholní poradnu. Počet nemocných, kteří jsou na oddělení ošetřeni a vyšetřeni, se od roku 1968 doposud zvýšil dva a půlkrát, z 2753 v roce 1968 na 7061 v roce 1977. Toto zvýšení není ovšem dáno zvýšenou nemocností, nýbrž zvýšenou péčí s častějšími kontrolami, kterou oddělení mohlo nemocným věnovat. Ve spolupráci s brněnskými lůžkovými zařízeními zajišťuje oddělení psychiatrickou péči preventivní, léčebnou i dispenzární a rozvíjí nové metody jak farmakoterapeutické, tak psychoterapeutické. Od roku 1973 bylo oddělení rozšířeno o pedopsychiatrickou ambulanci, která ordinuje dva dny v týdnu a zabezpečuje dětskou psychiatrickou péči ve spádové oblasti polikliniky. Také tata ambulance soustavně rozvíjí péči o nemocné, jak prokazují údaje o počtu vyšetřených a ošetřených dětí: v roce 1973 657, v roce 1977 1220. Od roku 1971 je činnost oddělení doplňována prací psychologa, který ordinuje jeden den v týdnu a zajišťuje psychologickou diagnostiku i léčbu. Hlavní důraz klade na rozvoj nových forem psychoterapie (např. skupinová psychoterapie, autogenní trénink). Spolu s psychiatry se zaměřuje také na úkoly zdravotně výchovné činnosti. 

zpět