ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Vedení polikliniky 

  ZO SČSP ZO SČSP při poliklinice v Blansku byla ustavena v roce 1972. Její členská základna činila 80 členů. V současné době má odbočka 144 členů, včetně 11 členného výboru. Cílem svazové práce je upevňovat a rozvíjet československo-sovětské přátelství. Činnost odbočky byla několikrát oceněna nadřízenými svazovými orgány. Socialistický svaz mládeže v OÚNZ na nové poliklinice v Blansku byl ustanoven 11. 7. 1974. Základním principem, ze kterého vychází všestranná činnost SSM, je vědecký světový názor dělnické třídy - marxismus-leninismus. V oblasti ideově-výchovné práce probíhá v naší organizaci střední stupeň politického vzdělávání všech členů SSM. Zájmová činnost patří v práci SSM k nejdůležitějším. Naši členové se zúčastnili manifestace mládeže ve Strážnici. Zorganizovali jsme autobusové zájezdy do Dvora Králové na "Safari", do Bratislavy, do Prahy s návštěvou Památníku národního písemnictví a prohlídkou Hradčan. Svou činnost zaměřujeme také na akce pro děti členů. Každoročně probíhá předvánoční nadílka s kulturním programem. Jen za minulý rok jsme navštívili pět před- stavení brněnských divadel. V oblasti sportovní činnosti pořádáme soutěže v minigolfu, volejbalová utkání s organizací SSM v Boskovicích a turistické vycházky po okolí Blanska. Na úseku veřejně prospěšné a budovatelské činnosti se podílíme sběrem odpadových surovin a brigádami. V současné době pracuje v naší organizaci 41 zaměstnanců polikliniky a OHES ve čtyřech svazáckých skupinách. 

zpět