ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Deset let práce chirurgického oddělení

  12. dubna 1978 tomu bude přesně deset let, co se otevřely brány nové polikliniky v Blansku pro první pacienty. Moderní, výstavná budova ob- klopená zelenými trávníky a s výhledem na celé Blansko, slouží od té doby nepřetržitě zdraví lidu. Součástí této polikliniky je také chirurgické oddělení, na kterém zpočátku pracoval jeden lékař a jedna zdravotní sestra, postupně přibyla další sestra a v posledním roce také další lékař, pracující zatím na polovinu úvazku. Na oddělení se provádí vyšetřování nemocných včetně doplňujících vyšetření rentgenologických, laboratorních a v posledních letech i vyšetřování na oddělení nukleární medicíny. Ve složitějších případech je využíváno možnosti komplexního vyšetření na všech ostatních odborných odděleních. Pro- vádí se malé chirurgické operace jako sešívání ran, incize hnisavých procesů, punkce kloubů apod. Ošetřují se zlomeniny přiložením sádrových obvazů, provádějí se repozice dislokovaných zlomenin. Oddělení je vybaveno po stránce resuscitace tak, že je možno provádět i výkony v krátkodobé narkose. Chirurgickým oddělením prošlo ode dne otevření polikliniky do konce roku 1977 celkem 108 750 pacientů. Za tutéž dobu bylo provedeno 10 tis. 490 výkonů a přiloženo 8246 sáder. Počet výkonů stále stoupá: v roce 1968 jich bylo 1722, v loňském roce 2477. Za uplynulých deset let se podařilo odstranit některé počáteční ne- dostatky, upravil se chod oddělení, byly zavedeny odpolední ordinace, možnost předběžného objednávání se stala samozřejmostí. Snahou všech pracovníků chirurgického oddělení bude i nadále zlepšování zdravotnické péče. 


zpět