ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

  Shodou okolností, 10. výročí otevření polikliniky Blansko spadá do roku, kdy vzpomeneme 10. výročí internacionální pomoci v srpnu 1968. Naším hlavním úkolem, v prvních letech působení polikliniky, bylo udržet jed- notu jak v řadách naší organizace, zejména pak v širším kolektivu všech zdravotnických pracovníků a zamezit snahám pravicových sil o rozkol. K spontánnímu vyjádření kladného vztahu k orientaci v Československu po srpnu 1968 došlo vyhlášením - blanenské výzvy zdravotníků, jako projevu a výzvě k podpoře politiky KSČ. Úkoly a myšlenky z ní vyplývající byly později rozpracovány a zakotveny v závěrech XIV. sjezdu KSČ. V souladu se závěry XV. sjezdu KSČ chceme se zaměřit na prevenci, včasné odhalení a intenzivní léčbu chorob cévních a srdečních, onemocnění nádorových, prevenci chorob virových. Chceme věnovat zvýšenou péči o ženu a dítě, mladou a starší generaci, rizikových pracovníkům, členům protifašistického boje, zasloužilým členům strany. Věnovat pozornost životnímu prostředí - vytvářet atmosféru klidu a pohody, soudružských vztahů mezi spolupracovníky a zejména ve styku s pacienty. Nemalým úkolem do budoucna bude i povinnost zdravotníků, aby pomohli vnést do vědomí lidí, že péče o zdraví a zdravé životní prostředí je nejen právem, ale i povinností občana. Uvědomí-li si tuto skutečnost široká veřejnost, očekáváme, že se stane spolupracovníkem v péči o zachování své- ho zdraví. Stabilizací základních článků zdravotnického řetězce - obvodního lékaře a jeho kolektivu - očekáváme vznik nového typu pravého, rodinného lékaře; vyžadováním jejich vysoké ideovosti a vysokých odborných znalostí zefektivnění zdravotnické činnosti a větší spokojenosti našich spoluobčanů. Znakem socialistického zdravotnictví je jeho preventivní zaměření, bezplatnost, snadná dosažitelnost, vysoká odbornost. Poskytování každému, vše co mu náleží se nejvíce přibližujeme ideji komunistické společnosti. 

zpět