ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Zubní oddělení

  Před 10 lety se přestěhovalo zubní oddělení ze staré budovy, kde mělo nevyhovující 3 ordinace a 2 laboratoře, do nové polikliniky, zde zabírá celé jedno poschodí s 5 ordinacemi (8 křesel) a 5 laboratořemi. I když se za 10 let počet pracovníků nezvýšil, podstatně vzrostl jak počet ošetřených pacientů (0 10 °%), tak zejména počet výkonů (0 31 %) - v tom je vidět výsledek snahy stomatologů, ošetřit pacienty v kratší době a při jedné návštěvě jim provést více výkonů. Také výkon laboratoře značně vzrostl: našim pacientům jsme zhotovili o 32 0% více korunek a můstků a o 51 °/o více sní- macích zubních náhrad. Oddělení dnes kromě běžného obvodního ošetření poskytuje také specializovanou péči pro celou spádovou oblast polikliniky a to v ortodoncii, chirurgii, dětském a parodontologii. Podstatně se zlepšilo technické vy- bavení ordinací i laboratoří a moderní přístroje ulehčují ošetření pacientům i práci stomatologům. Dvě třetiny zubních souprav a křesel byly vyměněny za nové v posledních dvou letech. 45 pracovníků zubního oddělení s laboratoří získalo v roce 1975 titul BSP a v roce 1977 jim byl propůjčen čestný název BSP - MÍR jako ocenění dobrých pracovních i politicko-výchovných výsledků i v mírovém hnutí. Pracovníci oddělení jsou politicky angažováni v mnoha organizacích NF a jejich socialistická iniciativa obsahuje úkoly v preventivních akcích (zejména u dětí a dorostu), v hospodárnosti provozu, ve zkracování objednací doby pacientů a využití odpolední ordinační doby, v politickém i odborném vzdělá- vání. Např. preventivní prohlídky jsme za poslední rok překročili o 38 °%, do- sáhli jsme úsporu 6 % rtuti a stříbrného amalganu, 8 °% pryskyřice a 2,5 % zlata. Na oddělení pracuje také komplexní racionalizační brigáda. V poslední době složilo 5 pracovníků odbornou atestaci a další 4 se k atestaci připravují. Přestože blanenská stomatologie se umísťuje trvale na jednom z předních míst v kraji, víme, že je v naší práci stále co zlepšovat. Naše pozornost se nyní zaměřuje zejména na prevenci zubního kazu, ortodontických vad a parodontózy a na vybudování ordinariátů, které budou nejen poskytovat specializovanou péči pro celou spádovou oblast, ale budou také výukovým střediskem pro naše mladé lékaře z terénu. Tak se chceme zlepšením stomatologické péče podílet na stálém zvyšování životní úrovně našich pracujících. 

zpět