ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Oční ambulance polikliniky Blansko

  Na oční ambulanci nově vybudované polikliniky se začalo ordinovat v roce 1968. V moderně vybavené ambulanci zařízené novými přístroji bylo možné začít i s novými vyšetřovacími metodami. Byl rozšířen úvazek očního lékaře, zlepšila se péče o děti zařízením samostatné ordinace na dětském oddělení polikliniky. Jsou vyšetřovány všechny děti, u nichž se objeví šilhání už od jednoho roku života. Provádí se cvičení u dětí, u nichž je, tupozrakost a šilhání. Pozornost je věnována mládeži, která nastupuje do učebních poměrů pracovišť náročných na zrak (n. p. Metra Blansko). V rámci péče o staré občany jsou vyšetřováni obyvatelé z Domova důchodců v Černé Hoře. Je zavedena dispenzarizace nemocných trpících glaukomem a ne- mocných s nádorovým onemocněním oka. Oční oddělení provádí konsiliární vyšetření pro ostatní odborná oddělení polikliniky. Mimo běžné ambulantní praxe se provádí na očním oddělení drobné chirurgické zákroky. V roce 1977 bylo na oční ambulanci v Blansku vyšetřeno 19 728 osob. 

zpět