ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Oddělení nukleární mediciny v Blansku

  Bylo vybudováno díky nebývalému zájmu stranických činitelů okresu Blansko. Bylo otevřeno 5. dubna 1974, při čemž jeho činnost byla zahájena nejzákladnějšími izotopovými diagnostickými metodami, jako bylo funkční vy- šetření štítné žlázy, ledvin, jater a základní hematologická vyšetření. Bylo to způsobeno přístrojovým vybavením, protože v té době ještě oddělení ne- bylo vybaveno zařízením pro gamagrafická - to je mapovací vyšetření orgánů. Gamakameru moderního typu se nám podařilo získat až na podzim roku 1974 a od té doby se škála diagnostických metodik izotopových dále rozšířila o gamagrafické, to je mapovací vyšetření štítné žlázy, jater, ledvin, kostí, sleziny, placenty a postupně i o vyšetření jiných, méně přístupných orgánů izotopovému vyšetření, jako gamagrafické vyšetření plic, mozku a slinivky břišní. Také základní diagnostické testy se rozšířily postupně o funkční vy- šetření stavu srdečního svalu, o další vyšetření hematologická, vyšetření ztráty krve do stolice, resorbce značkovaných tuků, o vyšetření rychlosti močového proudu a zbytkové moče v močovém měchýři při onemocnění prostaty atd. Od roku 1976 je oddělení vybaveno ještě dalším špičkovým přístrojem a to vyhodnocovacím systémem Clincom firmy Nuclear Chicago, takže nyní provádíme už i dynamická vyšetření orgánů, celý vyšetřovací postup můžeme nahrát do paměti přístroje a potom vyhodnocovat v různých projekcích, v různých řezech zpětným přehráváním na obrazovku přístroje. Také počet vyšetřených nemocných, který byl zpočátku malý, také v důsledku nezvyklosti izotopového vyšetření a v důsledku neznalosti těchto vyšetřovacích postupů, se postupně zvětšoval v průměru o 26-30 % ročně, takže v roce 1977 už dosáhl 5000 aplikací otevřených zářičů. Od ledna roku 1975 oddělení sou- těžilo o získání titulu BSP, který se podařilo získat koncem roku 1977. Během činnosti oddělení nukleární medicíny v Blansku jsme se zapojili do zlepšovacího hnutí, bylo přijato a odměněno již 5 zlepšovacích návrhů, 11 tematických úkolů a i v roce 1978 oddělení pracuje na splnění 3 tematických úkolů. Členové oddělení se zúčastňují pravidelných seminářů na okresní i krajské úrovni, provádějí referáty na Krajských seminářích oddělení nukleární medicíny v Brně, zúčastňují se pravidelných odborných sjezdů nukleární medicíny v celostátním měřítku a dále prohlubují své odborné i politické znalosti. Dvě středně zdravotnické pracovnice na podzim roku 1977 splnily atestaci z nukleární medicíny. Po čtyřletém období práce celého kolektivu oddělení nukleární medicíny v Blansku můžeme říci, že se podařilo stmelit dobrý a progresivní kolektiv pracovníků, kteří se snaží zavádět nové, progresivní diagnostické izotopové metody a přibližovat je až do zdravotnického terénu, což je ostatně jedním z úkolů stanovených už XIV. sjezdem KSČ. Celý kolektiv tak pomáhá zrychlovat a zpřesňovat diagnostiku řady nemocí a to způsobem rychlým, šetrným a vysoce humánním, což je prvořadým úkolem celého socialistického zdravotnictví. 

zpět