ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Centrální evidence

  Od roku 1968, kdy byla otevřena nová poliklinika v Blansku byla také zřízena centrální evidence. Pracují zde 3 zdravotní sestry, služba je zajištěna od 7.30 do 16 hodin. V evidenci jsou uloženy všechny zdravotní záznamy pacientů, kteří prošli některým buď odborným, nebo obvodním oddělením. Dříve byly záznamy odborných oddělení uloženy zvlášť, praxe však ukázala, že bude výhodnější, když bude všechna dokumentace sjednocena. Aby se zkrátila čekací doba mají pacienti možnost se objednat na všechna odborná oddělení mimo interny na určitý den a hodinu buď osobně, nebo telefonicky. Pokud není již možnost objednat se, obdrží pacient po příchodu pořadové číslo, takže každý je ten den, kdy, přijde ošetřen.

zpět