ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Oddělení tělovýchovného lékařství a funkční diagnostiky

  Tělovýchovné lékařství se zabývá studiem reakce a adaptace člověka na pohybovou činnost. Spojuje fyziologii pohybové činnosti s její klinickou aplikací na zdatnost a výkonnost člověka zdravého, oslabeného i nemocného. Hlavní metodou je vyšetřování a funkční diagnostika dýchacího, oběhového a pohybového systému. Při t~.m se vyšetřování opírá o stanovení stup- ně tělesného rozvoje, zjištění stavby a složení těla a o reakci na tělesné za- tížení organizmu. Oddělení tělovýchovného lékařství zajišťuje i preventivní výkony pro sportovce. Základní preventivní prohlídky jsou doplňovány speciálním vyšetřením, lékařsko pedagogickým sledováním, hygienickým dohledem nad provozovanou tělesnou výchovou, zdravotní výchovou a zajišťováním služby při sportovních podnicích. Tělovýchovné lékařství poskytuje pro jiné obory konsiliární služby u vybraných nemocných, především u onemocnění dýchacího, oběhového a pohybového ústrojí. Má velmi těsný vztah k léčebné rehabilitaci, pro níž tato funkční vyšetření zdatnosti jsou součástí hodnocení výsledků rehabilitačních postupů.

zpět