ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Neurologické oddělení

  Neurologické oddělení polikliniky v Blansku zajišťuje ve spolupráci s neurologickou klinikou Fakultní nemocnice neurologické služby. Při založení polikliniky se na neurologické ambulanci ordinovalo pouze jednou týdně, služby zajišťoval Dr. Bohanes se s. Dvořákovou. Od roku 1970 po nástupu Dr. Polenského a s. Řezníkové byla ordinace rozšířena postupně na 3 dny v týdnu. Od roku 1970 se počet pacientů, kteří projdou neurologickou ambulancí, téměř ztrojnásobil. Soustavná péče je věnována záchvatovým onemocněním a pacientům s roztroušenou sklerosou mozkovou. Úzká spolupráce s neurologickou klinikou umožňuje doplňovat ambulantní neurologické vyšetření EEG a EMG nálezem a tím pomáhá stanovit co nejpřesnější neurologickou diagnosu. V roce 1976 byla neurologická ambulance vyhodnocena jako nejlepší v rámci zařízení OÚNZ. V současné době je plánováno další rozšíření neurologické ambulantní služby, které umožní další rozšíření a prohloubení neurologické služby našim nemocným.

zpět