ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Oddělení rehabilitace

  Oddělení rehabilitace provádí léčebnou tělesnou výchovu a skupinová cvičení u onemocnění pohybového aparátu. Jde především o onemocnění páteře, o vrozené a získané vady páteře a končetin. Dále se na oddělení provádí rozcvičování po úrazech, individuální cvičení pro postižení cévními, nervovými a ortopedickými chorobami. Na elektroléčbě je podávána galvanizace, faradizace, je využíváno diadynamických proudů, ultrazvuku, iontoforesy a diathermie. Léčebně je vy- užíváno horské slunce, solux a inhalace. Jako přípravy ke cvičení jsou poškozené tkáně předehřívány parafinem. Za deset let trvání polikliniky prošlo oddělením rehabilitace téměř 15 tis. pacientů. 

zpět