ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

UNK ušní, nosní a krční ambulance

  Poskytuje obyvatelstvu spádového území polikliniky odborné.lékařské vyšetření, ošetření a léčbu nemocí ušních, nosních a krčních. Je to jedna z nejvíce navštěvovaných ambulancí polikliniky. Přicházejí sem pacienti do- poručení od obvodních a závodních lékařů i od ostatních odborníků. V ne- malém procentu jsou mezi pacienty zastoupeny i děti. Vedle základního od- borného vyšetření se zde provádějí i drobné diagnostické a therapeutické chirurgické zákroky. Pacienti s určitými sledovanými druhy chorob jsou vedeni v přísné dispensární péči a zváni k pravidelným kontrolám. Ve spolu- práci se závodními a obvodními lékaři se provádějí pravidelné preventivní prohlídky pracovníků závodů, zaměřené přednostně na rizikové hlučné pro- vozy. Jeden den v týdnu zajišťují pracovníci ambulance odborné lékařské služby pracovníkům ADAST Adamov přímo v ZS v Adamově. Denně je na UNK ambulanci vyšetřeno a ošetřeno průměrně 50 až 60 pacientů. Tento počet rok od roku stoupá. Zatím co v roce 1969 bylo vyšetřeno celkem 8967 lidí, v roce 1977 dosáhl tento počet 10 338 za stejné- ho kádrového obsazení.

zpět