ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Rozvoj ortopedické ambulance polikliniky Blansko
za dobu 10 let trváni nové polikliniky 

  Orthopedická ambulance byla zřízena v Blansku v roce 1960. V prostorách tehdejší staré polikliniky pracovala ve stísněných podmínkách 2 dny v týdnu (1 den ordinace pro děti a 1 den ordinace pro dospělé). Otevřením nové polikliniky v dubnu 1968 došlo ke značnému rozšíření ordinační doby v orthopedické ambulanci. Od roku 1968 do roku 1973 pracovala orthopedická ambulance 3 dny v týdnu - z toho 1 den pro děti a 2 dny pro dospělé. V roce 1973 byla zavedena orthopedická ambulance v Adamově v závodě ADAST, kam lékař se sestrou dojíždí pravidelně každou středu. V roce 1975 byla ordinační doba rozšířena o odpolední ordinaci každé pondělí odpoledne. Nyní pracuje v orthopedické ambulanci 1 lékař a 1 sestra na plný pracovní úvazek. V orthopedické ambulanci v Blansku jsou prováděna všechna základní vyšetření pohybového aparátu, převazy, ostřiky, punkce kloubů, injekce, sádrování apod. Ve spolupráci s RTG oddělením jsou dále dle potřeby pacientů zhotoveny ihned RTG snímky. Nárůst pacientů v orthopedické ambulanci za 10 let trvání nové polikliniky je značný. 

Tabulka 10 let práce orthopedické ambulance - počet pacientů:

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
3954 6521 6404 6660 7171 7384 7852 8168 8395 8865

  Orthopedická ambulance patří mezi ordinace s největším počtem pacientů. Průměrný počet pacientů v roce 1977 na 1 hod. je 5,4. , Snažíme se svoji práci dělat dobře ke spokojenosti našich pacientů. 

zpět