ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Obvodní lékaři

  Základním článkem socialistického zdravotnictví je linie prvního styku s pacientem - zdravotnické obvody. V roce 1968 zahájili práci na poliklinice čtyři obvodní lékaři, jejichž počet byl koncem roku 1973 zvýšen o pátého lékaře. Od ledna 1977 musel být pro rychlý vzrůst počtu obyvatel v našem městě, zřízen další, šestý obvod již mimo polikliniku v závodním zdravotnickém středisku národního podniku Metra Blansko. 
 
Vzrůst počtu ošetřených pacientů v letech 1968 až 1977

Blanenští obvodní lékaři pečují aktivně o zdraví téměř 20 000 obyvatel svých obvodů. Zaměřují se především na léčebně preventivní péči, provádějí základní vyšetření a .ošetření a určují nutnost konziliárních vyšetření: u poliklinických odborníků, případně odesílají nutné případy k hospitalizaci. U pacientů, kteří nejsou schopni dojít do ordinace, provádějí návštěvy v bytech. Aktivně spolupracují s MNV, s vedením podlimitních závodů, JZD a společenskými organizacemi. Nejvýznamnější je spolupráce s ČSČK, ze- jména při zajišťování rozsáhlých preventivních akcí, jako bylo například vy- hledávání skrytých forem cukrovky, očkování proti tetanu a prohlubování péče o staré a osamělé občany. V současné době se zaměřují na vyhledávání občanů s větším počtem rizikových faktorů koronární choroby a na onkologický program. Celkový počet pacientů vyšetřených a ošetřených u obvodních lékařů na poliklinice v Blansku od jejího otevření je 644 000 - z toho přes 52000 návštěv v bytech. V roce 1977 bylo obvodními lékaři ošetřeno a vy- šetřeno 72 191 pacientů a z toho provedeno 5293 návštěv v bytech. K prohlubování péče o staré a dlouhodobě nemocné občany pracují v současné době na šesti blanenských obvodech tři geriatrické sestry, které jsou pro tuto péči specielně vyškoleny. 

zpět