ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Úvod

  Od svého vzniku je lidstvo provázeno různými potížemi a choroba- mi a péče o nemocné je úzce spjata s charakterem měnících se společenských řádů. V našem státě je v období budování rozvinuté socialistické společnosti péče o zdraví lidu hlavním úkolem sociální politiky. Zdraví, jako stav fyzické, duševní a sociální pohody je podmínkou, aby člověk mohl rozvíjet svou pracovní, společenskou a kulturní aktivitu. Je jedním ze základních předpokladů šťastného a tvůrčího života jednotlivce i celé společnosti. V Blansku, které v roce 1968 mělo 11 500 obyvatel, byla poskytována zdravotní péče občanům za velmi ztížených podmínek, zejména v ne- vyhovující budově staré polikliniky na Mlýnské ulici a v obvodních zdravotnických střediscích, jež byla rozmístěna samostatně po celém městě. Tato tíživá situace byla vyřešena vybudováním nové, moderní polikliniky, slavnostně otevřené dne 12. dubna 1968. Toto dílo je dokladem úsilí, které vynakládá naše socialistická společnost na péči o zdraví lidu. Do nové polikliniky byli soustředěni všichni odborní a obvodní lékaři, čímž došlo při poliklinickém způsobu práce k výraznému zlepšení péče o zdraví pracujících. Tak mohl být v jednom dnu pacient vyšetřen u obvodního lékaře, provedena potřebná laboratorní vyšetření a případně i konzultace s většinou odborných lékařů. Mimo polikliniku zůstalo pouze plicní od- dělení, jehož přístavba byla dokončena během dvou let od otevření poli- kliniky. Poliklinika zajišťuje obvodní služby téměř pro 20 000 obyvatel města Blanska a přilehlých obcí. Odb.orné ambulantní služby jsou poskytovány pro celou spádovou oblast s počtem 55 000 obyvatel a pro pracující dojíždějící k nám do významných průmyslových závodů. V tomto roce si připomínáme výročí desetileté činnosti naší poli- kliniky, v níž bylo za toto období vyšetřeno a ošetřeno přes 2 390 000 pacientů. Při zahájení provozu v roce 1968 pracovalo na poliklinice v Blansku 28 lékařů a 56 středně zdravotnických pracovníků. V souladu se snahou neustále zlepšovat zdravotní péči o obyvatelstvo docházelo k postupnému rozšiřování odborných i obvodních služeb, takže v současné době, kdy vzrostl počet v našem okresním městě na 18 080, pracuje na poliklinice 36 lékařů a 76 středně zdravotnických pracovníků. Nepředpokládaný vzrůst počtu obyvatel v městě Blansku a současné prohlubování zdravotní péče způsobily, že dnes již poliklinika prostorově nedostačuje; proto některá pracoviště jako oddělení tělovýchovného lékařství, oddělení nukleární medicíny a územní zdravotnický obvod Blansko VI jsou detašována mimo hlavní budovu. 


zpět