ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

Posudkově odděleni OÚNZ Blansko (polikliniky) 

  Původní pracoviště posudkového oddělení polikliniky Blansko bylo umístěno ve stísněných prostorách staré polikliniky na Mlýnské ulici a výstavbou nové budovy polikliniky získalo vhodné místnosti ve čtvrtém poschodí nové budovy. Na posudkovém oddělení se zpracovává agenda a centrální evidence práce neschopných ve spádové oblasti polikliniky a dále se zde zpracovává i v sumarizaci okresu. V současné době pracují na tomto pracovišti dva lékaři s plným pracovním úvazkem, v dalším je posudková činnost rozdělena do několika mikroúvazků. Dále zde pracují na úvazek 1,5 zdravotní sestry centrální evidence a na úvazek 2,0 tři pracovnice dozoru. Tyto pracovnice vykonají v průměru kolem 700 kontrol práce neschopných. 

zpět