ALMANACH
10 LET POLIKLINIKY BLANSKO

10 let nové polikliniky v Blansku - závodní výbor ROH 

  Deset let práce v nové poliklinice se promítá i do činnosti závodního výboru ROH polikliniky. Jestliže před 10 lety soutěžily v hnutí BSP dva kolektivy (lékárna a IV. obvod), dnes jsou v soutěži zapojeni všichni pracovníci polikliniky (12 kolektivů) a pracují zde dvě komplexní racionalizační brigády. Rozvoji socialistické iniciativy věnuje vedení i závodní výbor trvalou pozornost a díky uvědomění pracovníků se daří stále se zvyšující úkoly i překračovat. Značně se zvýšila ideově-výchovná práce odborů - všichni pracovníci se účastní politicko-ekonomického vzdělávání na úsecích a odboroví funkcionáři absolvují pravidelně odborářské školení, které jim přináší poznatky, potřebné pro jejich práci. Náš ústav byl vybrán pro experimentální zavedení komplexního plánu péče o pracovníky a podle našich zkušeností se pak tyto plány zaváděly ve všech zdravotnických zařízeních. V péči o pracovníky se závodní výbor a jeho komise věnují otázkám pracovně-právní ochrany zaměstnanců, dodržování socialistické zákonnosti a úzké spolupráci s vedením polikliniky i se stranickou organizací. Podstatně vzrostly možnosti v rekreaci dospělých i dětí, v lázeňské péči, v péči o zdravé pracovní prostředí a v kulturním i sportovním životě našich pracovníků. Závodní výbor i jeho komise tak pomáhají realizovat jak u pacientů, tak u vlastních pracovníků směrnice o zdravém a harmonickém životě pracujících v naší socialistické vlasti. 

zpět