ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Tělovýchovné lékařství

  Oddělení tělovýchovného lékařství prošlo za 20 let výrazným rozvojem. 
Jeho umístění mimo polikliniku přineslo jeho pracovníkům, sice více starostí, ale na druhé straně dalo možnost většího prostorového rozvinutí a předpokladu k vybudování funkční laboratoře. Zvětšila se náplň práce, která v současné době představuje nejen péči o téměř 1 900 sportovců našeho okresu organizovaných v pravidelných soutěžích, ale také péče o ty sportovce - veterány, kteří s aktivní činností skončili a pěstují sport a tělesnou výchovu pro své potěšení. Dále se rozvíjelo i přístrojové vybavení s aplikací posledních technických novinek. 
  V minulých létech se pracovníci oddělení podíleli i na zdravotnickém zajištění čsl. národního družstva košíkové žen a juniorek, pracovali tedy i v oblasti vrcholového sportu. 
  Od roku 1976 se oddělení zapojilo i do kardiovaskulárního programu prováděním zátěžových testů a sekundární prevence ischemické choroby. 
  Od roku 1978 pak oddělení trvale pracuje i v oblasti rehabilitačního programu. 
  V posledním čase se pracovníci oddělení znovu připravují na ČSS 1990 a dále usilují o modernizaci a rozšíření přístrojového vybavení, aby mohli dále plnit svoje úkoly v oblasti sportovní medicíny a celospolečenských programů.

zpět