ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Oddělení tbc a respiračních nemocí

  Nová ambulantní část oddělení TRN při poliklinice v Blansku je svým prostorovým a celkovým vybavením nejlepší ambulantním a zařízením TRN v Jihomoravském kraji. Byla dána do provozu v roce 1972. 
  Příznivou epidemiologickou situací se řadíme k nejlepším okresům v Jihomoravském kraji a v republice. Kontrola tuberkulózy ale stále představuje lékařský problém a zůstává i nadále prvním úkolem oboru. Tuberkulóza nebyla vymýcena v žádné zemi na světě. Druhým úkolem je prevence, včasná diagnostika a hledání nejúčinnějšího způsobu léčení zhoubných nádorů plic a průdušek. 
  Další prioritní úlohou je péče o nemocné s nespecifickými nádorovými onemocněními plic a průdušek. Důležitost této péče vyplývá z toho, že tato onemocnění ve své akutní a chronické formě jsou léta na prvním místě jako příčina pracovní neschopnosti a představují současný důležitý problém ekonomický. 
  Velkým přínosem pro nemocné z celého okresu bylo zřízení 32 lůžek TRN v nemocniční části našeho zařízení koncem roku 1985. Do této doby byli pacienti odkázáni na zařízení mimookresní.

zpět