ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Stomatologie

  Stomatologické oddělení polikliniky zabírá celé jedno poschodí čtyřpatrové budovy polikliniky a plní dvě hlavní úlohy: jednak poskytuje základní léčebně preventivní péči obyvatelům Blanska, jednak poskytuje vyšší specializovanou péči obyvatelům spádové oblasti polikliniky Blansko. 
  Kromě základní péče pro 20 tis. obyvatel města Blanska ve čtyřech obvodech na poliklinice zabezpečuje ještě oddělení péči o školní mládež v ordinacích přímo na školách Borisoglebské, Erbenově, Marxově a Terrerově, dokončuje se dorostová ordinace na gymnáziu a SEŠ. Děti z mateřských škol ošetřuje poliklinické oddělení. V souvislosti s rozšiřováním města Blanska je v dlouhodobém plánu rozšíření základní péče o další, pátý obvod. Zároveň se plánuje zřízení stomatologického chirurgického sálku se speciálním vybavením. 
  Ve vyšší specializované péči pro celé spádové území polikliniky pracují ordináři a to pro obory: ortodoncie (léčení nepravidelného růstu zubů a čelistí), protetiky (pevné nebo snímací náhrady chybějících zubů), parodontologie (léčení nemocí sliznic, dásní a závěsného aparátu zubů), dětské stomatologické chirurgie. Další důležitou součástí oddělení je stomatologická laboratoř.
  Na oddělení pracuje trvale 28 lékařů, sester a laborantů a dále 12 externích pracovníků. 
Pracovníci oddělení jsou od roku 1975 nositeli čestného titulu BSP - MÍR a za mimořádné pracovní výsledky a aktivní mírovou činnost jim udělila Česká mírová rada čestné uznání. V současné době soutěží ve vyšší formě socialistické iniciativy o titul "Pracoviště socialistické práce". 
  Zlepšováním životního prostředí v laboratoři se zabývá komplexní racionalizační brigáda oddělení ve spolupráci s odborem pracovního lékařství OHS.

zpět