ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Léčebná rehabilitace, fyziatrie a balneoterapie

  Léčebná rehabilitace je souborem opatření, která vedou k co nejrychlejší a optimální resocializaci následkem úrazu, nemoci, operace nebo vrozené vady. 
  Pod pojmem rehabilitace si většinou laické veřejnosti představuje rehabilitaci pohybového aparátu. Samozřejmě i u nás je rehabilitace pohybového aparátu nejčastější a stojí v krátkodobé pracovní neschopnosti stále na prvním místě. Léčíme i řadu dalších chorob, jako jsou stavy po akutním infarktu myokardu, cévních mozkových příhodách a další diagnózy. Léčebná rehabilitace vyžaduje, aby jí byla věnována patřičná pozornost a péče. Prokázala, že pohyb je cenným léčebným prostředkem. 
  V našem zařízení k tomuto účelu již 20 let slouží rehabilitační oddělení a od roku 1976 i oddělení vodoléčby v krytých lázních. S otevřením nemocnice v Blansku v roce 1985 jsme pak zahájili i cvičení pacientů přímo na lůžku, které je cenné pro všechny pacienty s kardiovaskulárním onemocněním i pro neurologicky nemocné. 
  Dokonale prováděná léčebná rehabilitace může dnes i těžce zraněné a nemocné nejen udržet při životě, ale umožnit jim i aktivní způsob života včetně zaměstnání.

zpět