ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Psychiatrie

  Před 20 lety ambulance pracovala pouze 4 dny v týdnu. Od roku 1969 ambulance pracovala již denně - pondělí až čtvrtek. 
  Od roku 1973 existuje dětská psychiatrie. 
  Ambulance věnuje soustavnou péči psychosám typu schizofrenie, parafrenie a maniodepresivní psychosy, dále alkoholismus a toxikomanie, které eviduje a sleduje. V rámci nových léčebných metod jsou dispenzarizováni pacienti, léčení injekcemi depotního Moditenu a Meclopinu a lithiem (Contemnol). 
  Tímto způsobem se podařilo omezit nutnost rehospitalizace pacientů. Někteří pacienti mohli být ponecháni v pracovním procesu.

zpět