ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Péče o nemocné s ohrožením života

  Rychlá lékařská pomoc bylá zřízena v NsP v Blansku 15. 4. 1985. Představuje specializovanou zdravotnickou službu, jež zajišťuje výjezdy posádky k pacientům s ohroženými základními funkcemi života. 
  Je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně na telefonním čísle 155. Posádku vozu RLP tvoří lékař, sestra a řidič. 
  Z počátku byla tato služba zajišťována rozpisem služeb odborných a všeobecných lékařů polikliniky, kteří ji zabezpečovali souběžné s provozem svého základního pracoviště. Významná změna nastala od 1.1.1988 kdy se podařilo službu RZP obsadit stálým lékařem. Posádka vozu úzce spolupracuje se skupinou dispečerek DZS. 
  V roce 1985 zajistila RLP celkem 720 výjezdů, v roce 1986 972 výjezdů a v roce 1987 již 1006 výjezdů. Z celkového počtu případů bylo příčinou tísňového volání v 53,7 % interní onemocnění, v 13,0 % neurologické onemocnění, v 3,7 % otravy, 9,3 % činily ostatní příčiny. 5,3 % výjezdů RLP představují sekundární transporty pacientů ohrožených na životě mezi zdravotnickými zařízeními z důvodů poskytnutí specializovaných služeb.

zpět