ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Posudkové oddělení

  Posudková činnost je nedílnou součástí každodenní práce obvodních a závodních územních lékařů, jakož i všech odborníků v jejich péči jsou nemocní, kteří jsou v pracovním poměru. 
Jelikož posudková činnost přesahuje většinou hranice vlastních klinických oborů, je řízena posudkovými lékaři a významně zasahuje do oblasti právních a sociálních jistot těch, které ošetřující lékaři léčí a posuzují. Lékařská posudková činnost má tak široký medicínský, sociální, pracovně právní, ekonomický a v neposlední řadě i společenskoetický význam v naší společnosti. Posudkové oddělení v Blansku bylo až do otevření nové polikliniky v roce 1968 umístěno ve "staré" poliklinice na Mlýnské ulici. V nové poliklinice bylo umístěno do dvou prostorných místností, kde se vedla současně i centrální evidence práce neschopných spádové oblasti Blanska. Současně zdravotní sestra zde prováděla i sumarizaci dosahovaných výsledků v posudkové činnosti v okresním měřítku. 
  V roce 1970 bylo posudkové oddělení rozšířeno o nově vytvořené pracovníky dozoru nad léčebným řádem, kterých v současné době pracuje na úvazek 2,0 pracovního místa. 
Lékařské poradní komise zasedají v každém zdravotním obvodním i závodním středisku, zpravidla každý týden jednou, ve výjimečných případech při vyšších stavech PN jsou zajištěna mimořádná zasedání LPK s cílem prověřit skutečný zdravotní stav za účasti co nejvíce pozvaných nemocných. 
  Pracovnice dozoru vykonávají v ročním průměru kolem 12 000 kontrol práce neschopných a zjistí kolem 400 případů porušení léčebného řádu, a tím se významně spolupodílí i na snižování biologicky neodůvodněné absence a dále že nemocní mají dodržovat léčebný řád. 
O dobrých pracovních výsledcích v procentu pracovní neschopnosti svědčí skutečnost, že nás okres Blansko od roku 1970 vždy vykazuje nižší výsledky, než je vykazováno v rámci Jihomoravského kraje.

zpět