ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Oční oddělení

  V roce 1968 se rozšířil provoz na očním oddělení na celý pracovní týden. Od roku 1972 se rozšířila náplň činnosti odborného lékaře o práci v dětské oční ordinaci. Po vyškolení lékařky v krajské dětské nemocnici byla přijata na celý pracovní úvazek zdravotní sestra. Své odborné znalosti v oboru dětské ortoptiky získala absolvováním měsíčního kurzu v krajské dětské nemocnici. V roce 1979 byla otevřena mateřská školka se speciálním zaměřením pro děti s vadami zraku a tupozrakostí. Byly povolány učitelky se zvláštním pedagogickým zaměřením na dětskou defektologii - v oboru očním. 
  V ambulanci pracují dvě lékařky s plným pracovním úvazkem 1,0 a zdravotní sestry s úvazkem 1,0. 
  Včasná diagnostika očních onemocnění a jejich léčení, komplikované případy jsou odesílány k hospitalizaci na oční kliniku do Brna. 
  Vyšetřování zrakové ostrosti a korigování zjištěných refrakčních vad, dispensarisace nemocných s glaukomem, dispensarisace dětí s vadami zraku, nádorových onemocnění v okolí oka a oka. 
  Ve spolupráci s odbornými a závodními lékaři se podílí pracovnice na plnění celospolečenského diabetologického a cévního programu. Zajišťují konsiliární vyšetření pro všechna oddělení nemocnice. 
  Na ambulanci se provádí jednoduché chirurgické zákroky na předním očním segmentu a v okolí oka, stejně tak jako ošetřování oka.

zpět