ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Obvodní zdravotnické služby

  Základem odborné péče jsou služby poskytované ve zdravotnických obvodech územních a závodních. Obvodní lékaři s kolektivem spolupracovníků působí též jako odborní poradci a spolupracovníci místních národních výborů a závodů. 
  Za 20 let trvání polikliniky v Blansku došlo k velkému kvalitativnímu a kvantitativnímu rozvoji obvodních služeb. 
  V roce 1968 byly na poliklinice zřízeny 4 obvodní zdravotní střediska, nyní pracuje 6 zdravotních středisek, zabezpečujících denně rovněž odpolední ordinaci do 17 hodin, kdy zahajuje práci lékařská služba první pomoci. 
  Spádovou oblast polikliniky Blansko tvoří nyní 19 územních a 14 závodních zdravotnických středisek s celkovým počtem 32,10 pracovních úvazků obvodních lékařů. 
  V zájmu zvýšení kvality péče v obvodních službách byly od roku 1979 v praxi realizovány směrnice a metodická opatření MZ ČSR, kterými byl zřízen samostatný odbor všeobecného lékařství. 
  Od roku 1979 bylo do nového specializačního odboru všeobecného lékařství postupně zařazeno 36 absolventů lékařské fakulty, atestace I. stupně v tomto oboru je kvalifikačním požadavkem pro samostatnou práci lékařů v terénu. 
  Závodní zdravotnická péče je nyní poskytována 86,5 % všech pracujících. 
  Od roku 1981 provádí územní a závodní obvodní lékaři komplexní preventivní prohlídky obyvatelstva s ročním počtem 450 na jedno lékařské místo. 
  Nejméně 1 x za 5 let je nyní každý občan vyšetřen formou komplexní preventivní prohlídky. 
V posledních letech jsme zahájili omezování nadbytečné administrativní práce, zavedli jsme nové vyšetřovací metody pro rychlé stanovení sedimentace krevní, vyšetření glykémie a kompletní chemické vyšetření moče diagnostickými proužky. Zahájením provozu nové nemocnice v roce 1985 došlo ke zlepšení spolupráce s lůžkovými odděleními, odpadly dřívější převozy pacientů do Brna a Boskovic, dále se zlepšuje a zpřesňuje diagnostika bez nutnosti hospitalizace pacientů.

zpět