ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Nukleární medicína

  Oddělení nukleární medicíny pracuje od dubna roku 1974 nejprve v prostorách "staré" polikliniky na ulici Mlýnské, od otevření nemocnice v Blansku v přízemí tohoto nového zařízení. 
  Skládá se ze 3 částí: ambulantní, lůžkové a laboratorní, které jsou řešeny tak, aby provoz jedné byl zcela isolován z radiohygienických důvodů od částí dalších. 
  Postupně od uvedení pracoviště do provozu byly zaváděny nové postupy a to funkční i lokalizační-topografické vyšetřování, zaváděny i nové vyšetřovací metodiky radioimuno-analytické, tzn. RIA metody ke zjišťování nepatrných koncentrací léků nebo hormonů a jiných látek a v posledním období - od otevření nového oddělení s lůžkovou částí v roce 1985 byla zavedena terapie otevřenými radioaktivními zářiči, kde jsou léčeni hlavně nemocní s chorobami ortopedickými a onkologičtí nemocní.

zpět