ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Neurologie

  Neurologická ambulance do roku 1970 poskytovala neurologické služba 1 x týdně; od roku 1970 rozšířena na 3 x týdně a od roku 1978 poskytovány neurologické služby denně. 
  Soustavnou péči ambulance věnuje záchvatovým onemocněním, pacientům s roztroušenou sklerosou a nyní se rozšiřuje péče o pacienty s vaskulárními mozkovými příhodami a úrazovým postižením nervové soustavy. 
  V rámci nových léčebných metod je zaváděno i léčení akupunkturou u vybraných neurologických onemocnění.

MUDr. Polenský - Neurologie

zpět