ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Lékárenská služba

  S rozvojem polikliniky se současně rozvíjela i lékárenská služba. 
Vytvoření nezbytných podmínek pro celkovou provozní činnost i personální změny dané samým životem usměrnily racionální vývoj k dnešní podobě moderního pracoviště. S výstavbou nemocnice zcela zákonitě dochází k rozšíření lékárny a po celkových úpravách náleží v současné době k nejmodernějším na okrese Blansko.
  Lékárna má dvě výdejny léků (Blansko - Dukelská ul. a Černá Hora ) a současně zásobuje včetně přípravy léčivých přípravků obvodní, územní a závodní střediska, vybavuje pohotovost pohotovostní lékárny v rozhodujících závodech průmyslového Blanska a zásobuje léčebnou speleoterapii v Ostrově u Macochy. 
  I dva údaje statistiky dokladují rozvoj i náročnost lékárenské služby. V roce 1979 představovalo 14 000 receptů celkovou hodnotu 430 000 Kčs a v roce 1987 17 500 receptů dosáhly celkového obratu 1 086 000 Kčs. Náročné úkoly se daří plnit pracovníkům lékárenské služby zvýšenou pracovní iniciativou a v soutěži BSP.byl několikráte vyhodnocen jako nejlepší. 
  V současné době má kolektiv lékárny 9 magistrů, 6 farmaceutických laborantek a 2 pomocnice. Práce všech směřuje k naplnění hlavního cíle lékárenství - zajistit léky pro všechny nemocné.

zpět