ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Kožní lůžkové oddělení

  Kožní lůžkové oddělení zahájilo provoz v prosinci 1985. Motivací k práci jsou od počátku tři stanovené cíle: 
1. Dosáhnout profesionální zdatnosti každého jednotlivce a souhry týmu 
2. Provádět na rutinní úrovni všechny dostupné vyšetřovací a léčebné techniky 
oboru 
3. Při splnění výše uvedených kritérií zachovat humánní přístup k okolí 
  V současné době mimo léčbu zářením SUP zářičem, který je v plánu dovybavení oddělení, provádí lůžkové oddělení v Blansku běžné vyšetřovací a léčebné techniky na stejné úrovni jako krajské pracoviště, tedy v plném rozsahu stanoveném koncepcí oboru. Navíc jsou na zákrokovém sále oddělení prováděny probatorní excise u podezřelých dermatóz, zákroky korektivně dermatologické (léčebná kosmetika). Výsadní postavení v rámci kraje zaujímá ambulance flebologická, která se komplexně zabývá nejen problematikou žilního systému dolních končetin, ale i vyšetřováním a sklerotizační léčbou hemoroidálního syndromu. Lůžkové oddělení se také v rámci KRB zásadně podílí na, vyšetřování a léčbě profesionálních dermatóz v okrese. 
  Kvalita práce týmu je nejlépe vyjádřena tím, že průměrná ošetřovací doba na oddělení je trvale pod úrovní krajského průměru, i při enormně vysoké obložnosti oddělení.

zpět