ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Kožní ambulance

  Vybudováním nové polikliniky v roce 1968 získala kožní ambulance vyhovující prostory k provádění základních vyšetřovacích a léčebných metod v dermatovenerologii. Zpočátku na kožní ambulanci pracoval lékař 3 dny v týdnu a jedna ambulantní sestra. Nyní jeden lékař, jedna ambulantní sestra a jedna depistážní sestra poskytují odborné služby obyvatelstvu spádového území polikliniky Blansko. 
  Činnost kožní ambulance zahrnuje několik oblastí. Mimo základní ošetřování kožních onemocnění se provádí centralizovaně pro celý okres preventivní vyšetření pohlavních nemocí, jejich léčení ve spolupráci s kožním lůžkovým oddělením, jejich dispenzarizace a ve spolupráci s řadou dalších institucí preventivní opatření k zábraně šíření pohlavních nemocí. Část úvazku je věnována korektivní dermatologii. Počet úvazku je věnován korektivním dermatologii. Počet ošetřených pacientů neustále stoupá, z nich nemalý podíl tvoří děti.

zpět