ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Interní lůžkové oddělení

  Interní oddělení má na čtyřech ošetřovacích stanicích 102 lůžek a je největším oddělením nemocnice. 
  Od 1.12.1985 zde bylo léčeno již 6 195 pacientů. Na moderně vybavené jednotce intenzivní péče se zákrokovým sálem se provádí všechna náročná a specializovaná vyšetření. 
Ultrazvukový přístroj umožňuje upřesnit diagnostiku většiny orgánů dutiny břišní, štítné žlázy, určit počátek těhotenství i velikost a uložení plodů i dokonalé vyšetření srdce a cév. Jednotka je vybavena infusními pumpami, které umožňují přesné dávkování léčiv. 
V posledních měsících byla zavedena nová moderní a vysoce účinná léčba cévních onemocnění mozku. V současné době se ukončuje úprava prostorů pro zřízení dialyzační stanice. Již v červenci t. r. bude zajišťovat tato jednotka léčení pacientů s nezvratným selháním ledvin nejen pro všechny pacienty celého okresu Blansko, ale i pro nemocné dalších vybraných okresů našeho kraje. 
  Všichni pracovníci interního oddělení jsou zapojeni do socialistické soutěže a jsou nositeli zlatého, stříbrného nebo bronzového odznaku BSP.

zpět