ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Hospodářsko-technická služba

  Neodmyslitelnou a neoddělitelnou součástí každého zdravotnického zařízení a tedy i polikliniky v Blansku je hospodářsko- technická služba, jejímž prostřednictvím je zajišťována údržba, pokladní služba, zubní administrativa, materiálně technické zásobování, dodávka tepla a teplé vody, prádlo, příjem a propouštění pacientů, jejich léčebná výživa, stravování zaměstnanců, ostraha zařízení a údržba travnatých ploch a květinová výzdoba. Do roku 1985, od otevření lůžkové části, nebyla HTS zajišťována všemi uvedenými složkami. Zařízení se postupně rozrůstalo, byla vybudována kotelna jako samostatný objekt, stravovací provoz, byly přistaveny garáže, mycí box, energocentrum a v prosinci roku 1985 byla dána do provozu lůžková část - zvětšoval se i aparát HTS. 
  Vzniklo oddělení léčebné výživy i stravování, které pro zabezpečení léčebné výživy pacientů a stravování zaměstnanců má kuchyň vybavenou tabletovacím zařízením finesa a myčkami na černé a bílé nádobí z dovozu a má 21 pracovníků. 
Od roku 1985 je také zajišťován příjem a propouštění pacientů, ostraha objektu a máme i zahradníka. 
  Údržbu zabezpečovali původně 3 pracovníci, a to zámečník, vodař a elektrikář. S rozrůstajícím se zařízením a s nutností zajistit jeho bezporuchový chod, rozrostla se i údržba na současný stav 11 pracovníků. Zvýšil se počet elektrikářů, zámečníků, vodařů, přibyl stolař, malíř a pomocný pracovník. 
  Snahou celého hospodářsko-technického aparátu je zajistit zdravotnickým pracovníkům podmínky pro stálé zlepšování zdravotnické péče. 
Na poliklinice v Blansku má svou stanici i dopravní záchranná služba, která před 20 lety disponovala 12 vozy. V současné době má sanitních vozů 20, z nichž 2 jsou vyčleněny od roku 1953 pro rychlou zdravotnickou pomoc.

zpět