ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Gynekologie

  Gynekologická ambulance polikliniky Blansko zajišťuje veškerou ambulantní léčebnou a preventivní péči na úseku péče o ženu. 
  Gynekologické ambulance jsou rovněž zřízeny ve všech obvodních zdravotních střediscích spádové oblasti polikliniky Blansko a v závodech Metra I, Metra II a ČKD v Blansku a v závodě ADAST v Adamově. 
  Gynekologická ambulance polikliniky Blansko poskytuje vedle základní gynekologické péče i specializované služby. 
  V poradně pro riziková těhotenství jsou soustředěny všechny ženy z rizikových faktorů, které by mohl ohrozit zdárné dokončení těhotenství a porod zdravého dítěte. Nedílnou součástí péče v těhotenství jsou pravidelné kurzy pro nastávající matky. Program plánovaného rodičovství uskutečňuje antikoncepční poradna. Od. 1 . 1. 1987 vstoupil v platnost nový interrupční zákon. Přeje-li si žena těhotenství přerušit, je zákrok proveden v ranném stádiu gravidity jako miniinterrupce, aby bylo zdraví žadatelky co nejméně ohroženo. Včasnou diagnostiku těhotenství umožňuje vyšetření testu na těhotenství na oddělení nukleární medicíny. 
  Preventivní gynekologické vyšetření se provádí ve všech obvodních a závodních zdravotních střediscích jako součást komplexních preventivních prohlídek, rovněž jsou vyšetřovány všechny pacientky, hospitalizované v nemocnici v Blansku.

zpět