ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Dorostové lékařství

  Dorostové lékařství zajišťuje preventivní péči o mladistvé od ukončení základní školy po ukončení docházky na dorostové zařízení, tzn. do ukončení přípravy k povolání ve studijním nebo učebním oboru. Obvodní (základní) dorostovou péči zajišťuje pro spádovou oblast polikliniky Blansko celkem 7 lékařů pro všechna dorostová zařízení. 
Dorostové oddělení umístěné od r. 1979 v budově ZZS METRA II, zajišťuje kromě obvodní dorostové péče především péči odbornou. Dorostové oddělení metodicky řídí léčebně preventivní péči branců, kteří jsou v péči příslušného ošetřujícího lékaře. V této souvislosti poskytuje dorostové oddělení konsiliární služby lékařům ostatních oborů, především všeobecného lékařství. 
  Důležitou součástí poliklinické péče je i posuzování zdravotní způsobilosti v souvislosti s volbou povolání u vycházejících žáků. V této činnosti dorostové oddělení spolupracuje s oborem pediatrie, zvláštní pozornost je věnována defektnímu dorostu. Nutná je i spolupráce s odborem sociálních věcí a odborem pracovních sil ONV, s pedagogicko-psychologickou poradnou a výchovnými poradci základních škol. 
  Ve spolupráci s vedením OÚNZ se dorostové oddělení snaží zajistit komplexní a koordinovanou péči všemu dorostu. 
  V roce 1988 bude pracoviště dorostového oddělení přemístěno do budovy polikliniky. Tím bude zajištěna optimální návaznost na ostatní odborná oddělení a dány předpoklady pro další rozvoj zdravotní péče a dorost.

zpět