ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Dětské oddělení

  Do roku 1955 byla poskytována péče o dítě jednou lékařkou. Tato převážnou část svého úvazku věnovala preventivní péči, kurativní péči zajišťovala do 1 roku věku dítěte a konsiliární péči o kojence pro spádovou oblast polikliniky Blansko. 
  V roce 1955 pracovaly 2 lékařky a 4 zdravotní sestry v oblasti preventivní péče pro děti do 15 let a kurativní péče pro děti do 3 let věku. 
  Po přestěhování z tmavých studených suterénních místností bývalého OÚNZ Blansko na Mlýnské ulici do slunných prostor, mohlo dojít k oddělení preventivní a kurativní složky a k zajištění komplexní péče o děti do 15 let. 
  Tuto péči zajišťovali 3 lékaři, 5 obvodních sester a jedna sestra v kartotéce. 
  Od roku 1969 pracuje zde alergologická poradna, od roku 1970 endokrinologická poradna a poradna pro děti s vadou řeči. 
  V současné době je péče o děti v oblasti polikliniky Blansko rozdělena do 6,5 obvodů. Došlo i k personálnímu rozšíření na 5 lékařů, 6 sester a jednu sestru v kartotéce. Vedle základní péče o děti je poskytována odborná péče v ambulancích-alergologické, endokrinologické, logopedické, oční, pedopsychiatrické. 
  Péče je neustále zlepšována, hledány nové formy, zejména na úseku školní zdravotní péče. Velká péče je věnována dětem z rizikových těhotenství, dětem defektním.

zpět