ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Chirurgie

  Nedílnou součástí polikliniky je chirurgické oddělení, na kterém v počátku provozu pracoval jeden lékař a jedna zdravotní sestra. Během uplynulých dvaceti let postupně vzrostl kádr erudovaných lékařů a zdravotních sester, rozšířil se značně rejstřík operačních výkonů a diagnosticko-léčebných postupů. V poslední době vykonává svoji činnost v rámci oddělení i urologická ambulance, čímž se podstatnou měrou zvýšila úroveň poskytované péče o urologicky nemocné pacienty ve spádové oblasti polikliniky Blansko. 
  V současné době vykonávají svoji činnost 4 lékaři v celkovém úvazku 2,0 lékařského místa a 3 zdravotní sestry. Díky spolupráci s laboratoří pro sonografické vyšetření a s oddělením nukleární medicíny se zlepšila a zpřesnila diagnostika chirurgických a urologických onemocnění. Lékaři oddělení vykonávají taktéž konsiliární službu pro lůžkové oddělení v nemocnici Blansko. 
  Oddělení má jeden den v týdnu odpolední ordinaci, možnost předběžného objednání k vyšetření je samozřejmostí. Stálým kontaktem s lůžkovým oddělením v Boskovicích se prohlubuje péče o chirurgicky nemocné pacienty. 
  Snahou všech pracovníků oddělení je poskytovat odbornou péči v souladu se současnou úrovní oboru chirurgie.

zpět