ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Oddělení klinické biochemie

  Po otevření nové polikliniky v roce 1968 pracovaly na OKB tři laborantky, které prováděly základní hematologická a biochemická vyšetření pacientů spádové oblasti polikliniky a pracujících blanenských závodů. 
  Postupně se zaváděly nové vyšetřovací metody a počet laborantek vzrostl na pět. 
  Velká změna v práci laboratoře nastala po otevření nemocnice v Blansku v prosinci 1985, kdy laboratoř zavedla vyšetřovací metody předepsané pro zdravotnická zařízení II. typu. Počet laborantek se zvýšil na devět a došlo k postupnému vybavení pracoviště novými přístroji.

zpět