ALMANACH
20 LET POLIKLINIKY V BLANSKU

Poliklinika k. p. ADAST

  Závodní poliklinika k. p. ADAST v Adamově vznikla před deseti léty rozšířením závodního zdravotního střediska. Je detašovaným pracovištěm blanenské polikliniky. Dnes jsou v ní čtyři závodní obvodní lékařské ordinace, dále je zde řada odborných ambulancí, o to interní ambulance s diabetologickou ordinací, RTG pracoviště, laboratoř, ambulance gynekologická, orthopedická, ORL, oční a kožní. Pokud pacienti potřebují rehabilitační léčení, je jim k dispozici rehabilitační oddělení a oddělení elektroléčby. O využití služeb závodních obvodů svědčí to, že v roce 1987 bylo v jejich ordinacích provedeno 54 710 vyšetření. Činnost polikliniky je zaměřena především preventivním směrem. Kromě pravidelných preventivních prohlídek pracovníků závodu byla provedena akce vyhledávání osob s hypertensí, kdy byli vyšetřeni všichni zaměstnanci závodu nad 20 let věku. V rámci kardiovaskulárního programu jsou zjišťovány rizikové faktory ischemické choroby srdeční, velká pozornost je věnována diabetologickému programu. Je sledován hygienický stav pracovišť v závodě, jsou navrhována opatření ke zlepšení pracovního prostředí. 
  Součástí závodní polikliniky je i oddělení stomatologické, kde pracují tři zubní lékaři. V budově polikliniky je lékárna, v níž jsou vydávány i léky připravované. Závodní poliklinika je tzv. otevřenou poliklinikou, což znamená, že poskytuje všechny odborné služby také občanům města Adamova.

zpět