Některé i historické dokumenty

 

K rekapitulaci stavu nemocnice po nástupu Ing.I.Kozáka

Proklamace Ing.I.Kozáka po nástupu do funkce

Články z tisku k dění v nemocnici

Diskuze na www města Blanska říjen 2004

                                        ***
Rada města Blansko na 42. zasedání konaném dne 19.10. 2004
   odvolala z funkce ředitele Nemocnice Blansko, jejímž je  zřizovatelem, Ing.  
    Ivana Kozáka od 20.10. 2004.   Dočasným vedením Nemocnice Blansko
    pověřila JUDr. Janu Navrátilovou, a to do data jmenování nového ředitele, 
    který bude vybrán ve výběrovém řízení.

                                       ***
Od 1.2.2005 je jmenována ředitelem nemocnice MUDr.Ilona Rybářová.
                                      ***

 

zpět