Doba k době, rovní k sobě.

 

Zlému stromu zlé ovoce.

 

V ústech má med a břitvu
za pasem nosí.

 

Nahoře huj a vespod fuj.

 

Má na jazyku med a v srdci jed.

 

Zaplatí u nebeské brány.

 

Sobolem vlka kryje.

 

Je svatý, jenomže mu nohy
koukají z pekla.

 

Žene vodu na dva mlýny.

 

Kouká mu z každého oka
devět čertů a desátý luciper.

 

Na čertu líhá, na ďáblu vstává.

 

Modlí se před kaplí a čert mu sedí v kápi.

 

Čertu svíčku zapálil.

 

Drží pána boha za nohy
a čerta za rohy.

 

Dělá tak, aby ďábel čertu
za zlé neměl.

 

„Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou
moudří,jako si opilí myslí, že jsou střízliví."
P. D. S. Chesterfield,
anglický státník

 

„Je skutečně mnoho lidí, kteří pouze čtou,
aby nemuseli myslet."
Georg Ch. Lichtenberg,
německý spisovatel

 

„Úspěch stoupne do hlavy tomu, 
kdo v ní má prázdno."
Manfred Hinrich, německý spisovatel

 

„V těch nejzkorumpovanéjších státech 
mají nejvíc zákonů."
Tacitus

 

„Zkušenost - tak nazývají lidé své omyly."
Oscar Wilde, anglicky spisovatel

 

„Hloupost se stane neviditelnou, pokud získá
dostatečně velké rozměry."
Bertold Brecht,
německy dramatik

 

„Hlouposti,jež je právě v módě, se nevyrovná
žádná moudrost."
Theodor Fontaine,
německý spisovatel

 

„Malé chyby rádi říkáme, abychom vzbudili
dojem, že nemáme chyby velké."
Fransois de La Rochefoucauld

 

„Přemoudřelost je jeden z druhů nemoudrostí
hodných největšího opovržení."
Georg Ch. Lichtenberg, německy spisovatel

 

Jeden z největších pokynů:  Vybarvi se konečně, dobytku!
Ladislav Klíma,
česky spisovatel a myslitel

 

„Ze všech živočichů jen člověk se umí smát,
třebaže k tomu má nejmíň důvodu."
Ernest Hemingway,
americký spisovatel

 

„Není smutnějšího jevu než mladý pesimista;
leda snad ještě starý optimista."
Mark Twain, americký spisovatel

 

                                                               zpět