Co přichází bez těžkostí,
již to nemůže býti ctností.


Každý dobře zvedený,
zná se, kde byl učený.


Když jeden zívá, zívá i druhý.

 

Mnoho čápů, málo žab.

 

Na tvrdý špalek tvrdý klín.

 

Nemůže tak dlouhá píseň býti,
aby jí konce nebylo.

 

Neví žádný, kde ho střevíc hněte,
než ten, kdo v něm chodí.

 

Sova nevysedí sokola.

 

Starý hřích novou hanbu činí.

 

Těžko z kamene olej vytlačiti.

 

Čím starší kozel, tím tvrdší roh.

 

Straka svých skoků
nechati nemůže.

 

Kdo se psy líhá, 
s blechami
vstává.

 

Kdo se chce kulhavému smáti,
musí sám rovně státi.

 

                                                               zpět