Leckterá pečlivě zasazená květina nikdy nerozkvete,
zatímco obtěžující plevel se stále rozrůstá. 


Kdo nechá bodláčí růst a kvést, ten má po
sklizni prázdné sýpky a kůži plnou bodlin.


Kdo proso seje, neočekává sójové boby.


Hubuj sám na sebe a ne na slunce,
když tvá zahrada nekvete.


Kdo je při sadbě líný, bude při sklizni závidět.


Sedlák doufá v déšť, poutník v jasné nebe.


Sedlák bez půdy je jako literát bez knih.

 

Kdo nežije na venkově, ten neví,  
co jsou útrapy a pocit hořkosti.

 

Raději sám nejez nic, ale dobytek nakrm.

 

Kdo krmí vepře, získá hnůj a maso.

 

Ovce nemá nikdy prázdné břicho.

 

Pluh živí jednoho člověka,
obchod živí tisíc lidí.

 

Kdo pole obdělává, vstávej časně.
Kdo se obchodem zabývá, častěji počítej.

 

Není zima, když sněží. Zima je jen, když taje.

 

Stavěj hráze dříve, než přijde voda.

 

Košíkář může uživit devět krků, neumí-li však
uplést okraj košíku, musí, žel, hlady zemřít.

 

Truhlář nemá u domu dveře,
lékaři vymře rodina, krejčí nosí rozedraný šat
i geomant  se protlouká životem v bídě.

 

Mnoho tesařů postaví křivý dům.

 

Na světě jsou jen tři nečisté živnosti:
nevěstka, herec a muzikant.

 

Chudý je považován za hloupého,
bohatý za chytrého.

 

Vlastní syny nekoupíš ani za peníze,
ale i bez peněz můžeš získat bohatou ženu.

 

Staré herce splihle visí hříva, slova chudého
nikdo nevyslyší. Napodobí-li však bohatý hlas
zajíce, všichni ho ujišťují, že je umělec.

 

Služ jen jeden den a staneš se otrokem.
Měj jen jednou čtyři unce stříbra a staneš se kupcem.

 

Pole Canga a dům Lia patří dnes Tianovi
a zítra Luovi.

 

Sluhové se mohou stát pány,
avšak pacholci se nestávají statkáři.

 

Chudoba a ošklivost se nedají zakrýt.

 

Těžký úděl má ten,
kdo musí chodit žebrat se stříbrnou miskou.

 

Truhlu plnou zlata a jadeitu nikdo neuhlídá.

 

I kdyby měl tvůj dům tisíc pokojů,
na spaní potřebuješ jen jeden.

 

Všichni havrani jsou černí
i všichni statkáři jsou zlí.

 

I ropuše dopouštějící se krvesmilstva
bývá přiznáváno čestné místo, pokud je bohatá.

 

Mocný přemůže lidi, 
odvážný se toho odváží
s duchy.

 

Čím větší je pán, tím větší je sluha.

 

Ve zničené rodině podvádějí sluhové pána.

 

Je tak lakomý, že by i volsky chlup
na půlky rozštípil.

 

I zloději bývají okradeni.

 

Zloději se bojí měsíčního svitu.

 

Vítr zloděje zvýhodňuje, déšť je odrazuje.

        

Zloděj v dálce musí mít nohu blízko.

 

Potají sklízí cizí rýži a rozdává ji
jako kaši chudým.

 

Kdo krade zeleninu, neukrývá se v zeleninové zahradě.

 

Je pošetilé, když si zloděj zvonu zacpává uši.

 

Kdo opravuje mosty a spravuje cesty,
udře se k smrti, zatímco vrazi a zloději mají
jídla dost.

 

Před neřestnými ženami se měj celý rok na pozoru, 
před zloději - každou noc.

 

Peníze zakryjí sto skvrn.

 

Peklo za tebe za peníze i práci převezme.

 

Čas se za peníze nekoupí.

 

Ucítí-li slepý zlato, otevřou se mu oči.

 

Spatří-li bonz zlato, je schopen prodat i sútry.

 

Když úřední sluha uvidí peníze,
chová se jako moucha, která ucítila krev.

 

Je-li na trhu poptávka po řepě,
není třeba ji mýt.

 

Kdo obchoduje s květinami,
ten tvrdí, že všechny voní.

 

Dobré zboží se sotva kdy
dostane do druhé ruky.

 

Abys chytil jednu slepici,
potřebuješ alespoň dvě zrnka rýže.

 

Stud se rychle vytratí,
dluhy se splácejí dlouho.

 

Máš-li dluhy, musíš pilně navštěvovat věřitele.

 

Něco půjčit je totéž, jako to zahodit.

 

Lepší je osm set kesů v ruce,
než tisíc kesů někomu půjčených.

 

Máš-li peníze, pak vyrovnej své dluhy,
nemáš-li je, nešetři slovy.

 

Samou velkomyslností pozvedl sloup,
…aby odstranil podstavec.

 

Pravda způsobí, že i Ťan-šan se zřítí.

 

Jeden člověk rozšíří lež
a sto jiných lidí ji rozšiřuje jako pravdu.

 

Lepší je jeden svědek než deset tisíc pověstí.

 

Rukou se nelze schovat ani před sluncem,
ani před pravdou.

 

Zdraví není všechno, ale bez zdraví ničeho není.

                                                               zpět